Tính năng nổi bật

Kho giao diện chuyên nghiệp và độc nhất

Chỉ duy nhất tại Eazy.vn, diễn đàn của bạn sẽ không “đụng hàng” với diễn đàn thuộc bất kỳ hệ thống nào khác bởi Eazy cung cấp một thư viện giao diện Eazy Style độc quyền. Với thiết kế bao gồm cột thông tin bên phải, trang chủ dạng portal, tích hợp những xu hướng kỹ thuật hiện đại của Xenforo, Facebook…nhằm mang đến tính chuyên nghiệp và khả năng tùy biến cao nhất cho diễn đàn của bạn. Mỗi giao diện đều có những tính năng nổi trội riêng biệt, hãy trải nghiệm trên demo thực tế (nhấn vào hình tương ứng với giao diện muốn xem ở dưới):


Nếu có kiến thức về HTML và CSS, bạn cũng có thể tự mình thiết kế dựa trên những giao diện chuẩn đã được Eazy chọn lọc khắc khe từ thư viện của cộng đồng phpBB thế giới.